Yhteystiedot


Costella Oy
Kiltatie 1
45740 Kuusankoski
Finland
Puh. (05) 366 4155


Sähköpostiosoite asiakaspalvelu(a)ostella.net
Costella Oy kotisivu: www.costella.fi


Toimitusehdot


1. Yleistä

Kaupankäyntiin liittyvä yhteydenpito voidaan hoitaa seuraavien kanavien kautta:
Sähköposti: asiakaspalvelu(a)ostella.net
Puhelin: (05) 366 4155 (ma-pe klo 9-17)
Costella Oy:n verkkokaupan osoite: http://www.ostella.net
Costella Oy:n yrityssivut osoite: http://www.costella.fi


2. Rekisteröityminen, henkilötiedot ja niiden käyttö

Tilauksen tekeminen ei edellytä rekisteröitymistä. Tilauksen yhteydessä kuluttajan tulee kuitenkin antaa suostumuksensa, että Costella Oy rekisteröi henkilötiedot asiakasrekisteriinsä.

Emme luovuta rekisteritietoja ulkopuolisten käyttöön.

Kuluttajan tulee noudattaa tarkkaavaisuutta ja huolellisuutta verkkokauppaa käyttäessään.

Costella Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietolainsäädännön mukainen tietosuojaseloste 

(erit. henkilötietolaki, 523/1999, 10 ja 24 §).

(seloste päivitetty 15.5.2018)

1. Rekisterinpitäjä

Costella Oy (jäljempänä ”Ostella.net”, )
Y-tunnus: 0928807-1
Kiltatie 1
45740 Kuusankoski
Finland
Puh. (05) 366 4155

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Marko Frimodig
c/o Costella Oy
Puhelin: 05 366 4155
Sähköposti: info@costella.fi

3. Rekisterin nimi

Costella Oy:n asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen ja analysointiin, palveluiden tuottamiseen ja personointiin, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä markkinointiin, etämyyntiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna.

Henkilötietoja voidaan käsitellä soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin Costella Oy:n toimintaan kulloinkin kuuluvien tahojen ja Costella Oy:n huolella valikoimien yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin, mukaan lukien suoramarkkinointi, etämyynti ja mielipide- sekä markkinatutkimukset. Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton Costella Oy:n käyttötarkoitusten kanssa.

Costella Oy voi käyttää käyttäjän päätelaitteen sijaintitietoja kaikkiin edellä tässä kappaleessa mainittuihin tarkoituksiin, pääsääntöisesti kuitenkin tarjotakseen käyttäjän sijaintiin perustuvia palveluita tai mahdollistaakseen käyttäjän toimintaa koskevan sisäisen analyysin, edellyttäen, että käyttäjä on antanut Costella Oy:lle nimenomaisen suostumuksensa sijaintitietojen käyttöön tai jos suostumus sijaintitiedon käyttämiseen yksikäsitteisesti ilmenee käyttäjän asiayhteydestä Costella Oy:n tai jos sijaintia koskevat tiedot ovat anonyymeja. Käyttäjä voi peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa poistamalla oman selaimen evästehistorian.

Henkilötietojen käsittelyn yleinen edellytys: henkilötietolain 8 § 1 momentin 1, 2, 5, 6 ja 7 kohdat.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja:

 • etu- ja sukunimi
 • yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
 • asiakkuuden ja/tai asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta sekä -tapa
 • suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
 • sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot (esim. uutiskirjeiden tilaaminen), rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (esim. IP-osoite, selain, selainversio, sivu, jolta rekisteröity on siirtynyt sivuillemme) sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot
 • markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen (esim. markkinointiarpajaisiin ja –kilpailuihin sekä tapahtumiin osallistuminen)
 • asiakkuuden ja muun asiallisen yhteyden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esim. maksullisten tuotteiden ja palveluiden osto- ja peruutustiedot, maksuttomien tuotteiden ja palveluiden tilaustiedot, toimitustiedot, palautteet, reklamaatiot sekä asiakaspalvelutapahtumien taltioinnit, kuten puhelut, sähköpostit, chat- sekä tekstiviestit)
 • verkkokäyttäytymistä Costella Oy:n verkkosivustoilla ja -palveluissa koskevat tiedot (esim. linkkien klikkaukset, selatut internet-sivut, tulo- ja poistumissivustot)
 • Palvelun käytöstä tai muista asiakkaan itse antamista tiedoista analytiikan avulla pääteltyjä tietoja, esimerkiksi mahdolliset kiinnostuksen kohteet tai kuuluminen tietynlaisten käyttäjien ryhmään.
 • Asiakkaan suostumuksella sijaintitiedot, esimerkiksi GPS:n tai WLAN-yhteyspisteen tai matkapuhelinverkon tukiasemien avulla määritellyt koordinaatit. Käyttäjän tulee huomioida, että sijaintitietojen käytön estäminen estää sijaintiin perustuvien Palveluiden tarjoamisen käyttäjälle.

Rekisterissä voidaan käsitellä tuotteen ja/tai palvelun ostaneista yllä lueteltujen lisäksi seuraavia tietoja:

 • asiakasnumero
 • henkilötunnus
 • laskutus- ja perintätiedot

Rekisterissä voidaan käsitellä asiakastilin avanneista yllä lueteltujen lisäksi seuraavia tietoja:

 • käyttäjätunnus
 • salasana
 • nimimerkki
 • tunnistetun käyttäjän palveluun liittyvät tiedot, kuten palvelun ominaisuuksien käyttötiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, erilaisista palveluista, joita rekisteröity käyttää (mm. Costella Oy:n verkkopalvelut sekä Costella Oy:n sosiaalisen median kanavat) sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden kuten markkinointiarpajaisten ja –kilpailujen ja tapahtumien yhteydessä.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää lisäksi Costella Oy:n muista rekistereistä, Costella Oy:n yhteistyökumppanien rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi Costella Oy:n yhteistyökumppaneille, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Tietojen luovuttaminen voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat Costella Oy:n asiakasrekisterin toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton Costella Oy:n käyttötarkoitusten kanssa.

Tietoja voidaan luovuttaa myös toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.

Tietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli Costella Oy myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa.
Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tällöin tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa henkilörekistereissään.

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

Costella Oy voi siirtää rekisterin sisältämiä tietoja omiin suoramarkkinointirekistereihinsä asiakkuuden ja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen.

8. Rekisterin suojaus

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteys asiakaspalveluumme. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

10. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Costella Oy kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Costella Oy suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.


3. Tuotteiden tilaaminen ja toimitus


Tilausvahvistus: Tilauksen jälkeen saat sähköpostiisi tilausvahvistuksen. Vahvistuksen puuttuminen tarkoittaa, että tilaus ei ole rekisteröitynyt järjestelmäämme. Ota tällöin välittömästi yhteyttä meihin puhelimitse numeroon 05-366 4155.

Tilausvahvistus sisältää tiedon tilatuista tuotteista, niiden määristä ja hinnoista sekä toimitusajan ja –osoitteen. Tilausvahvistus on voimassa välimyyntivarauksin. Pidätämme oikeuden hinta-, toimitusaika- ym. tuotetietojen muutoksiin siihen asti kunnes olemme vahvistaneet tilauksen. Mikäli hinta tai muut tiedot muuttuvat vahvistusvaiheessa, on asiakkaalla oikeus halutessaan peruuttaa tilaus.


Toimitusaika: Toimitusajat vaihtelevat tuotteesta riippuen, näet toimitusaika-arviot sivuiltamme tuotteiden tiedoista. Toimitusaika ilmoitetaan tilausvahvistuksessa.

Mikäli tuotteen käsittely- ja toimitusaika jostain syystä viivästyy, ilmoitamme siitä mahdollisimman pian. Costella Oy ei vastaa toimituksen viivästymisen johdosta mahdollisesti aiheutuneista kuluista.

Ennakkotilauksena myydyissä tuotteissa toimitusaika on luonnollisesti pidempi, mutta tällöin asiasta ilmoitetaan sivuillamme.


Toimitustavat:

Nouto Kouvolasta: Nouto-osoite on Kiltatie 1, 45740 Kuusankoski.
Noutoajat: ma-pe 9-17, muina aikoina sopimuksen mukaan.

Varmistaaksemme toimituksen turvallisuuden pyydämme asiakasta todistamaan henkilöllisyytensä kuvallisella henkilötodistuksella.

Toimitus kotiovelle: Costella Oy toimittaa tuotteita vain Suomessa. 

Asiakas saa tuotteen ilmoittamaansa toimitusosoitteeseen. Toimitettavat tuotteet kuljetetaan kohdeosoitteeseen, edellyttäen että kuljetusyhtiön jakelukalustolla kohteeseen pääsee vaivattomasti. Toimituksen siirto tästä eteenpäin, kuten sisään tai kerrokseen kanto, on asiakkaan omalla vastuulla.

Asiakkaan tulee varmistaa, että joku on tuotteiden saapuessa vastaanottamassa, tarkistamassa ja kuittaamassa toimituksen. Mikäli vastaanottaja ei ole paikalla, eikä häntä tavoiteta annetusta numerosta, Costella Oy ei ole velvoitettu toimittamaan tavaraa ja veloittaa mahdollisesta turhasta kuljetuksesta aiheutuneet kulut asiakkaalta.

Kuljetuksiamme hoitaa alueesta ja tuotteesta riippuen useampi kuljetusliike, emmekä pysty takaamaan soiton ajoitusta, paitsi että kuljettaja soittaa viimeistään jos toimitusosoitteessa ei ole vastaanottajaa. Tällöin mahdollisesta purusta pitää sopia suoraan kuljettajan kanssa.

Jos toimitus viivästyy sen takia, että vastaanottajaa ei tavoiteta sovittuna aikana, tavaran säilyttämisestä aiheutuvat maksut peritään asiakkaalta. Mikäli vastaanottajaa ei ole tavoitettu 7 vuorokauden kuluessa, palautetaan tavarat toimittajalle ja aiheutuneet kustannukset veloitetaan asiakkaalta. Tässä tapauksessa loppuosa kauppasummasta palautetaan asiakkaalle.

Toimituksen mukana seuraa rahtikirja tai lähete. Vastaanottajan on tarkistettava, että toimitussisältö on rahtikirjan/lähetteen mukainen ja vahingoittumaton. Nämä kuljetusasiakirjat kannattaa aina säilyttää.

Toimitetun tuotteen vastaanotto ja tarkistus: Toisinaan voi käydä niin, että huolellisesta pakkaamisesta huolimatta kuljetuksen yhteydessä paketit voivat vaurioitua. Siksi on hyvä jo pakettia noudettaessa tarkistaa sen kunto postivirkailijan (tai muun kuljetusliikkeen edustajan) läsnäollessa. Mikäli paketti on vaurioitunut kuljetuksessa ja mikäli myös tilattu tuote/tuotteet ovat vaurioituneet, tee heti asiasta vahinkoilmoitus.

Kotimaisessa kuljetuksessa tavaran vähentymisestä tai vahingoittumisesta on tehtävä muistutus rahdin kuljettajalle välittömästi tavaraa vastaanotettaessa, jos vähentyminen tai vahingoittuminen oli ulkoisesti havaittavissa, ja muussa tapauksessa kirjallisesti seitsemän (7) päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta. Sunnuntai- ja pyhäpäiviä ei määräaikaa laskettaessa oteta huomioon. (TKSL § 40a)

Ota tämän jälkeen välittömästi yhteyttä Costella Oy:hyn sopiaksesi uuden tuotteen toimittamisesta.


4. Hinnat

Asiakas sitoutuu tilauksen yhteydessä sillä hetkellä voimassa oleviin tilaus-, toimitus- ja maksuehtoihin. Näitä ehtoja noudatetaan tilaustavasta riippumatta. Pidätämme oikeuden ehtojen muutoksiin.

Voimassaoleva hinta on hinta, joka on ilmoitettu tuotteelle verkkokaupassamme osoitteessa ostella.net. Voimassaoleva hinta on esitetty euroissa (EUR). Costella Oy pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin.

Tilaukseen lisätään toimituskulut. Toimituskulut määräytyvät tilauksen toimitustavan, painon ja tilavuuden mukaan. Tilauksen toimituskulu ilmoitetaan tilaamisen yhteydessä.

Jos asiakas noutaa tuotteen itse varastoltamme, ei toimituskuluja peritä.

Costella Oy pidättää oikeuden toimituskulumuutoksiin, mikäli toimitusosoite sijaitsee Lapissa tai saaristossa. Mahdollisesta rahtikulumuutoksesta Costella Oy on yhteydessä asiakkaaseen.

Omistusoikeus tuotteisiin siirtyy asiakkaalle kun koko kauppasumma on maksettu.


5. Maksutavat

Maksu tapahtuu seuraavia maksutapoja käyttäen:

Ennakkomaksu tilisiirtona (maksutiedot sähköpostiin). Lähetämme maksutiedot antamaasi sähköpostiosoitteeseen. Toimitamme tilauksen maksuosoituksen kirjauduttua tilillemme. Jos asiakas valitsee toimitustavaksi noudon, tulee tilauksen maksu suorittaa ennen nouto tai noudettaessa. Luovutamme tuotteen vain kuittia vastaan.


MAKSU NOUDETTAESSA toimipisteeltämme Kiltatie 1 45740 Kuusankoski on myös mahdollista. Noudettaessa tuote varastoltamme emme luonnollisesti peri toimitusmaksua. 


MAKSUTAVAT JA MAKSUEHDOT TÄSTÄ


6. Tilauksen peruuttaminen, palautusoikeus ja reklamaatiot

Sitova kauppasopimus tulee voimaan, kun Costella Oy on sähköpostitse lähettänyt tilausvahvistuksen. Kuluttaja sitoutuu tilauksensa tehtyään tarkkailemaan sähköpostiaan tilausvahvistuksen vastaanottamiseksi.

Kuluttajalla on oikeus sähköpostitse tai puhelimitse ennen tilauksen toimitusta peruuttaa koko tilaus tai osia tilauksesta. Toimitus on tapahtunut, kun kuluttajalle on toimitettu osa tilauksesta tai ilmoitus, että tilaus on noudettavissa.


Kuluttajan tilauksen tekemisen jälkeen ei Costella Oy:llä ole oikeutta muuttaa sopimusehtoja.

Palautukset: 

Kuluttajalla on oikeus vaihtaa tai palauttaa käyttämättömät tuotteet neljäntoista (14) päivän kuluessa tuotteen/tuotteiden vastaanottamisesta, vastaanottamispäivä pois lukien. Palautuksista on neuvoteltava kanssamme ennen palautusta. Sopimatta palautettua tavaraa emme hyvitä, vaan palautus hoidetaan asiakkaan kustannuksella. Palautus voi tulla kyseeseen vain, jos tuote on täydellisen jälleenmyyntikelpoinen ja virheetön. Pakatuissa tuotteissa myös pakkauksen on oltava ehjä. Palauttaminen on asiakkaalle maksutonta, mikäli tuote on toimitettu ja voidaan palauttaa normaalina postipakettina. Jos tuote suuren koon tai painon takia on palautettava muulla tavoin, vastaa asiakas toimituskuluista ja palautuksesta.

Reklamaatiot: Mikäli kuluttajalle on toimitettu väärä tuote, tuote on vaurioitunut tms., tulee kuluttajan ilmoittaa asiasta välittömästi kuljetusliikkeen edustajalle, kuitenkin viimeistään 7 päivän sisällä. Virheellinen toimitus palautetaan postikuluitta Costella Oy:n antamien ohjeiden mukaisesti. Palauttaminen tapahtuu reklamaation tekemisen jälkeen. Saatuaan palautetun tavaran, Costella Oy palauttaa jo mahdollisesti maksetun kauppahinnan viipymättä asiakkaalle.

Kotimaisessa kuljetuksessa tavaran vähentymisestä tai vahingoittumisesta on tehtävä muistutus rahdinkuljettajalle välittömästi tavaraa vastaanotettaessa, jos vähentyminen tai vahingoittuminen oli ulkoisesti havaittavissa, ja muussa tapauksessa kirjallisesti seitsemän (7) päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta. Sunnuntai- ja pyhäpäiviä ei määräaikaa laskettaessa oteta huomioon. (TKSL § 40a)


Mikäli havaitset ongelmia toimituksessa tai tuotteissa, toimi seuraavasti:

1. Ennen rahtikirjan/lähetteen allekirjoitusta, tee siihen kirjallinen merkintä virheistä, mahdollisimman seikkaperäisesti ja selkeästi.

2. Ota tämän jälkeen välittömästi yhteyttä Costella Oy:hyn, mieluiten puhelimitse, puh. (05) 366 4155 (muut yhteystiedot verkkosivulla).

3. Huomaa, että ilman mitään merkintää rahtikirjassa/lähetteessä, jää vastuu sellaisista virheistä, jotka ovat jo toimitushetkellä havaittavissa, sinulle.


7. Takuu

Suihkukaapit, suihkunurkat, infrapunasaunat, yhdistelmäkaapit:
Takuuna toimitamme varaosia yksi vuotta. Lasit eivät sisälly takuuseen. Takuukorjauksia teemme vain itse asentamiimme kaappeihin emmekä korvaa ulkopuolisia korjaus- ja asennuskuluja.

Tuotteillamme on 14 päivän palautusoikeus, tavaran tulee olla käyttämätön ja ehjässä alkuperäispakkauksessa myyntikuntoisena. Koska suihkukaapin koon, painon sekä erityiskäsiteltävyyden vuoksi sitä ei voi lähettää normaalina postipakettina, lähetys- ja palautuskulut veloitetaan asiakkaalta.


Pyydämme tarkistamaan lähetyksen virheettömyyden kuljetusvaurioiden varalta sitä vastaanotettaessa. Mikäli pakkauksissa näkyy vaurioita, on siitä saatava kuljettajalta kuittaus. Ehjiä pahvipakkauksia ei tarvitse avata tarkistusta varten. Mikäli joku laseista olisi rikki, sen huomaa heti pahvipakkausta liikuteltaessa. Turvalasi särkyessään hajoaa murskaksi, ja lasimurskan ääni kuuluu ja tuntuu selvästi pakkauksen ulkopuolelle.


Varaajat: takuu 2v, sähköosat 1v


Tecma WC pumppaamot: 3v


Ilmalämpöpumput

ILMALÄMPÖPUMPUN TAKUUTODISTUS

KÄYTTÖÖNOTTO- JA TARKASTUSPÖYTÄKIRJAN LIITTEEKSI

Rekisteröi Vivax ilmalämpöpumppusi

Rekisteröi Cooper & Hunter ilmalämpöpumppusi

Costella Oy:n maahantuomien laitteiden takuuehdot yksityisille kuluttajille, yrityksille ja yhteisöille ilmastointilaitteita ja ilmalämpöpumppuja koskien. Takuuehdot ovat voimassa 1.3.2021 alkaen.

I. TAKUUEHDOT

1.Takuuaika on kaksi (2) vuotta hankintapäivämäärästä lukien.

Takuuajan todentamiseksi ostaja esittää käyttöönotto- ja tarkastuspöytäkirjan.

2. Vapaa-ajan asuntoon, halliin, autotalliin tms. kohteisiin joissa laitteen valvonta on rajallista ja käyttöolosuhteet

tavallista kuormittavammat asennetuille ilmalämpöpumpuille myönnetty takuu on kaksi (2) vuotta ehdollisesti.

3. HUOM. ESITTELYKÄYTÖSSÄ TOIMINEILLA LAITTEILLA TAKUU MAX. 1 VUOSI

4. Laitteiston on asentanut kylmä- ja sähköluvat omaava asentaja ja laitteisto on asennettu asennusohjeiden

ja voimassa olevien määräysten mukaisesti.

5. Laitetta on käytetty ainoastaan sille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen ja ympäristössä,

jonka ilmassa ei ole syövyttäviä epäpuhtauksia.

6. Takuu kattaa tehdasviallisten osien vaihdon töineen sekä kylmäaineen pysyvyyden laitteistossa

varsinaisella takuuajalla.

7. Takuukorjauksen suorittaminen edellyttää, että korjauksen suorittajalle esitetään käyttöönotto- ja

tarkastuspöytäkirja. Takuukorjaus tulee suorittaa kylmä- ja sähköluvat omaavan korjaajan toimesta.

Virheettömän laitteen takuukorjaukset: Matkakulujen lisäksi veloitetaan minimiveloitus 0,5h voimassa olevan

huoltohinnaston mukaisesti.

II.VASTUUN JA TAKUUN RAJOITUKSET

1. Tämä takuu on annettu edellyttäen, että käyttöohjeita noudatetaan huolellisesti.

2. Takuu on voimassa näiden ehtojen mukaisesti vain Suomessa

3. Takuun antajan vastuu on rajoitettu näiden takuuehtojen mukaisesti, eikä takuu siten kata sellaisia

vahinkoja, jotka myyty tuote aiheuttaa toiselle esineelle tai henkilölle.

4. Tämän takuun perusteella asiakas ei ole oikeutettu esittämään vaatimuksia muille kuin takuun antajalle.

5. Takuun voimassaolon edellytyksenä on myös, että alkuperäiset laitteeseen merkityt tuotetiedot ja

valmistusnumerot ovat luettavissa eikä niitä ole muutettu.

TAKUU EI KATA:

• Tuotteen toiminnan kannalta merkityksettömien vikojen, puutteiden tai laitteen normaaliintoimintaan

kuuluvien äänten (kuten esim. sulatusjaksot) korjaamista.

• Normaalikäyttöön liittyviä tarvikkeita, kuten suodattimia ja normaalista kulumisesta johtuvia

komponenttien vaihtoja

• Poikkeuksellisesta asennuspaikasta tai muutoin poikkeavasta asennuksesta aiheutuneiden lisäkustannusten

korvaamista (esim. saaristo tai muu vaikeasti saavutettavissa oleva kohde).

• Tuotteen virheellisyydestä tai viivästymisestä aiheutuneita välillisiä vahinkoja, kuten saamatta jääneitä

energiansäästöjä tai tuotannon menetyksiä.

• Vikoja, jotka ovat aiheutuneet:

- virheellisestä asennuksesta tai mitoituksesta

- tuotteen käyttäjän huolimattomuudesta tai välinpitämättömyydestä

- käyttöohjeiden, hoidon tai huollon laiminlyönnistä

- takuun antajasta riippumattomista olosuhteista, kuten jännitevaihteluista, tulipalosta tai muista

vahinkotapauksista, kolmannen osapuolen suorittamista korjauksista, huollosta tai rakennemuutoksista

- luonnonilmiöistä kuten myrskystä, ukkosesta, lumikuormasta / jäästä yms. johtuvat vahingot

- eläinten aiheuttamat vahingot

- kylmäpiirin vuodot, jotka on aiheutettu terävillä esineilläM Climate Etäohjain:

M Climate: 1 vuosi

M Climate 3 G reititin: 1 vuosi

HUOM! Rajoitettu takuu; virtalähde / akku - takuu 1/2 vuotta


Muut tuotteet: Tuotteilla on vähintään 6 kuukauden takuu, josta Costella Oy vastaa. Tuotteen valmistajan antama mahdollinen pitempi takuu ei sido Costella Oy:tä. Asiakkaalle toimitetun tuotteen mukana seuraa lähetyslista, joka on myös tuotteen takuutodistus.


Tuotteen takuun perusteella tapahtuva vaihtaminen tai korjaaminen ei pidennä tuotteen alkuperäistä takuuaikaa.

Costella Oy voi vapautua takuuvastuusta, mikäli voidaan osoittaa että tuotteen virheellisyys tai rikkoutuminen on aiheutunut tapaturmasta, tuotteen ohjeiden tai käyttötarkoituksen vastaisesta käytöstä tai muusta asiakkaan vastuulla olevasta seikasta.


Asiakkaan on ilmoitettava tuotteen virheestä takuunantajalle kohtuullisessa ajassa siitä, kun asiakas havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita.


8. Muut ehdot

Ylivoimainen este (force majeure): Kaikki tilaukset tehdään ja toimitukset sovitaan pidättäen myyjän oikeus ilman korvausvelvollisuutta siirtää toimitusaikaa tai vapautua toimitusvelvollisuudesta voittamattoman esteen vuoksi. Näitä ovat esimerkiksi sodan, kapinan, lakon, työsulun, myöhästyneiden tai täyttämättä jääneiden valmistuote- kone- tai raaka-ainetoimitusten, kone- tai laitosvaurioiden, luonnonesteiden, liikennehäiriöiden tai muiden niihin verrattavien tai samankaltaisten yhteiskunnallisten esteiden tai hankintavaikeuksien sattuessa.

Selvissä tuote- tai hintavirhetapauksissa Costella Oy voi vedota erehdykseen, esimerkiksi jos kyseessä on ollut niin ilmeinen virhe, että asiakkaan olisi pitänyt ymmärtää virheen olemassaolo.

Tuotekuvissa esiintyvät tuotteet saattavat poiketa tarjotusta tai sisältää tuotteita, jotka eivät kuulu kyseiseen kokoonpanoon.


Riitojen ratkaisu: Mahdollisiin asiakkaan ja Palveluntarjoajan välisiin sopimusta koskeviin riita-asioihin sovelletaan Suomen lakia.